ไทยชื่อเสียงก้องโลก

ไทยชื่อเสียงก้องโลก

ไทยชื่อเสียงก้องโลก ได้รับการยกย่องจากต่างประเทศในการรับมือไข้โควิด 19

ผ่านพ้นมาแล้วเป็นระยะเวลาห้าเดือน ที่ประเทศไทยต้องรับมือกับไข้ไวรัสโควิด19 ที่แพร่กระจายไปทั่วประเทศไทยและแพร่กระจายไปทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยนั้นจากจำนวนทั้งสิ้น 76 จังหวัดทั่วประเทศ มีอยู่ 9 จังหวัด ที่ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อไข้ไวรัสตัวนี้แต่อย่างใด ซึ่งได้แก่จังหวัดชัยนาท จังหวัดตราด จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดน่าน จังหวัดพิจิตร จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดระนอง และในเวลานี้มีอีกถึง 44 จังหวัด

ที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อไข้ไวรัสตัวนี้มาเกือบ 28 วันแล้ว หากจะย้อนไปดูไทม์ไลน์ของการป้องกันไข้ไวรัสตัวนี้ของรัฐบาลไทยชุดนี้นั้น ได้มีการประกาศพระราชกำหนดเคอร์ฟิว และมีการปิดเมือง ปิดสถานที่มีคนแออัด งดการเรียนการสอน

และให้มีการทำงานอยู่ที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดในระบบขนส่งมวลชน และส่งเสริมให้คนไทยเว้นระยะห่างและใช้หน้ากากผ้ากันมากขึ้น นั่นคือสิ่งที่ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดถูกจำกัดวงในที่แคบลง และมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้น ทางรัฐบาลไทยได้มีการเน้นหลักการต่างๆ ดังนี้

ให้กลุ่มอาชีพแพทย์และพยาบาลมีส่วนร่วมแนะนำมาตรการกำหนดพฤติกรรม

รัฐบาลได้ประกาศเป็นกฎกติกา ที่มีทั้งข้อบังคับและการขอความร่วมมือ

ได้ให้สื่อมวลชมร่วมช่วยกันสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ไทยในทุกหน่วยงานร่วมทำงานด้วยความทุ่มเทและใช้หัวใจในการทำงาน

ประชาชนส่วนใหญ่ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎกติกาที่หมอแนะนำ ให้ใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ ออกจากบ้านแต่น้อย ไม่ไปที่มีคนมาก และรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองและผู้อื่น

ได้มีมาตรการดูแลคนไทยที่ได้มีการเดินทางกลับมาจากต่างแดนเป็นอย่างดี ในเรื่องของที่อยู่อาหารการกินและบริการของเจ้าหน้าที่

คนไทยได้มีน้ำใจต่อกัน แบ่งปันคำว่าให้ เป็นหัวใจสำคัญของการช่วยเหลือกัน ทั้งการทำงานเป็นจิตอาสา บริจาคเงิน และบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการป้องกัน และจัดหาอาหารและเครื่องดื่มให้แก่คนที่มีความต้องการ

ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะความเป็นคนไทย ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย ซึ่งทางต่างชาติให้การยอมรับและนับถือหัวใจของคนไทย ซึ่งไม่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะเลวร้ายหรือยากเข็นเพียงใด คนไทยทุกคนในหลายๆครั้งก็จะร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ให้ผ่านพ้นไปได้ ซึ่งหลายๆประเทศทั่วโลกในขณะนี้ได้นำไปเป็นโมเดล และแบบอย่างที่จะปฏิบัติตามเพื่อเอาชนะวิกฤตินี้ไปให้ได้

 

สนับสนุนเรื่องราวมาจาก  bk8 fast