เหตุการณ์ปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์สรุปไม่ได้

เหตุการณ์ปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์สรุปไม่ได้

เมฆรังสี

น้อยคนนักที่จะรู้ว่าการอุตสากรรมการบินจะทำให้มนุษย์ได้รับรังสีในปริมาณที่เทียบเท่ากับการฉายรังสีเอกซเรย์และทางนาซา ได้มีการค้นพบเมฆรังสีใหม่ ซึ่งยังไม่สามารถระบุที่มาได้ โดยมีปริมาณรังสี ที่มากกว่าปกติถึงสองเท่า นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าเมฆรังสีนี้ น่าจะเกิดจากการที่พายุแม่เหล็กโลกจึงทำให้แถบแม่เหล็กรังสีแวนแอลเลน

ปล่อยอิเล็คตรอนออกมาและได้เกิดการปะทะกับไนโตรเจนและออกซิเจนอะตอมทำให้เกิดการกระจายตัวของรังสีทุติยภูมิและรังสีตติยภูมิเช่นเดียวกันกับรังสีแกมมา จากการค้นพบในครั้งนี้หลยาคนตระหนักว่าทางสายการบินควรจะหลีกเลี่ยงเมฆรังสีเหล่านั้นเพื่อความปลอดภัยของลูกเรือและผู้โดยสาร

จุดเย็นใหญ่ของดาวพฤหัสบดี

นับตั้งแต่ในช่วงสมัยศตวรรษที่17นักวิทยาศาสตร์ได้สังเกตเห็นจุดใหญ่บนดาวพฤหัสบดีที่เรียกกันในปัจจุบันว่าจุดแดงใหญ่แต่เมื่อไม่นานมานี้นักดาราศาสตร์นามว่า ทอม สแตลลาร์ด ได้มีการยืนยันว่าจุดปริศนาใหม่ที่เรียกว่า “จุดเย็นใหญ่” นั้นมันมีอยู่จริงจากคำอธิบายของ สแตลลาร์ด ได้พบว่าชั้นบรรยากาศในบริเวณนั้นได้บ่งบอกว่ามันได้มีความหนาวเยย็นเป็นบริเวณ

ที่มีความหนาวเย็นโดยพื้นที่ประมาณ1.1ล้านตารางไมล์และจากการเฝ้าสังเกตพบว่ามีช่วงหนึ่งที่จุดนั้นหายไปและมันจะกลับมาปรากฎอีกครั้งในตำแหน่งเดิม โดยเชื่อว่าปรากฎการณ์นี้ เกิดจากสนามแม่เหล็กที่ได้ทำปฏิกิริยากับออโรของดาวพฤหัสบดีและปล่อยพลังงานขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนั่นเองแต่ถึงอย่างไรก็ตามจุดปริศนาใหม่นี้มันก็ยังไม่สามารถที่จะหาคำมาอธิบายได้

เมฆหกเหลี่ยมของดาวเสาร์

ภารกิจในความเสี่ยงของยานแคสซินีของนาซาที่ได้มีการโคจรสำสรวจผ่านวงแหวนของดาวเสาร์ โดยจะต้องฝ่ากลุ่มเมฆที่ความเร็ว124,000กม.ชม. ซึ่งในปัจจุบันเชื้อเพลิงของยานเริ่มจะใกล้หมด จึงได้คาดว่ายานอคสซินีน่าจะถูกทำลายลงที่ดาวเสาร์ในช่วงเดือนกันยายน ปี2017 แต่เมื่อเร็วๆนี้ยานแคสซินีสามารถถ่ายภาพของกลุ่มเมฆ

ที่ได้ก่อตัวเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม ซึ่งล้อมรอบขั้วโลกเหนือของดาวเสาร์ไว้ได้ โดยเมฆเหล่านั้นคาดว่ามันน่าจะเป็นผลจากการทำปฏิกิริยาระหว่างแอมโมเนียที่อยู่ในชั้นบรรยากาศด้านบนกับน้ำแข็งในชั้นบรรยากาศด้านล่างลักษณะหกเหลี่ยมเช่นนี้ มันน่าจะมีความสัมพันธ์กับกระแสลมเจ็ทสรีตมของดาวเสาร์

แต่ที่มาหรือสาเหตุที่แท้จริงที่ก่อให้เกิดเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเช่นนั้นก็ยังคงเป็นปริศนา นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์แปลกอีกอย่างหนึ่งนั่นคือมันได้เป็นรูปทรงหกเหลี่ยมนั้นมันยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนออกมาจากโทนสีฟ้าให้กลายไปเป็นสีทองได้อีกด้วย

 

สนับสนุนโดย  sagame เอเชีย