เที่ยวโบราณสถาน ย้อนรอยอดีต

เที่ยวโบราณสถาน ย้อนรอยอดีต

ในยุคที่มีการเปรี่ยนแปลงแบบนี้จะเห็นได้ว่าบ้านเมืองของเรานั้นพัฒนาไปไกลกว่าที่ควรจะเป็นและสิ่งสัญนั้นล้วนแล้วแต่มีความโด่ดเด่นในเรื่องของอารยธรรมต่างๆ แต่สิ่งเหนือสิ่งอื่นใดเราจะเห็นได้ว่าความเป็นมาหรือรุ่นสมัยก่อนๆนั้นได้มีทั้งอารยธรรมที่ดีและที่สำคัญประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยก่อนต่างพาให้เรานั้นมีเรื่องราวที่ดีและน่าจดจำ วันนี้เราจะพาไปย้อนรอยดูเมืองเก่าแก่และเรื่องราวความเป้นมาตั้งแต่สมัยโบราณมาดูกันเลยคะ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

เราจะเห็นอุทยานนั้นคือสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่โบราณของเรา และสิ่งเหล่านี้ล้วนมีเรื่องราวที่น่าจดจำ อย่างเช่นอุทยานศรีสัชนาลัยที่เป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้คือมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่น่าตื่นตาด้วย สำหรับโบราณสถานและโบราณวัตถุทั้งหมด 215 แห่ง และสำรวจค้นพบแล้ว 204 แห่ง เช่น

– วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  หรือ วัดพระบรมธาตุเมืองเชลียง หรือเรียกอีกชื่อว่าวัดพระปรางค์  สำหรับด้านในนั้นจะมีโบราณสถานที่สำคัญอยู่นั้นก็คือ ปรางค์ประธาน  ซึ่งจะก่อด้วยศิลาแลงฉาบปูน ส่วนด้านหน้านั้นจะมีวิหารที่ทำการประดิษฐานด้วย พระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมารวิชัยเลยแหละ

– วัดช้างล้อม  มีความโดดเด่นด้วยเจดีย์ของประธานทรงลังกา ซึ่งมีลักษณะที่เป็นช้างปูนปั้นเต็มตัว ยืนหันหลังแยกออกจากผนัง ล้อมรอบไปด้วยฐานเจดีย์ จำนวน 39 เชือกด้วยกัน

– กุฏิพระร่วงพระลือ  หรือ ศาลพระร่วงพระลือ ทางด้านของภายในประดิษฐานนันก็คือรูปหล่อของพระร่วงพระลือ องค์จำลองที่เรารู้จักกันดี

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย

นี่ก็คืออีกหนึ่ง โบราณสถาน ที่มีความน่าชมไม่แพ้ที่ผ่านมาเลย เพราะนั้นก็คือแห่งเมืองเก่าของกรุงสุโขทัย ที่เป็น อุทยานทางประวัติศาสตร์ของสุโขทัยของเรานั่นเอง และแน่นอนแหละว่าได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2534  ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชร  ภายในอุทยานนั้นจะเป็นลักษณะที่มีการตั้งของพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยเป็นคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสนี้

ข้างนอกของกำแพงเมือง จะเต็มไปด้วยยโบราณสถานที่สำคัญๆอยู่ 70 แห่ง ด้วยกัน ส่วนด้านในนั้นก็ยังเหลือร่องรอยของพระราชวังและวัดอีก 26 แห่ง เช่น วัดชนะสงคราม วัดตระพังเงิน วัดศรีสวาย วัดศรีชุม วัดสะพานหิน ทำนบพระร่วง เนินปราสาทพระร่วง รวมไปถึงพระพุทธรูปโบราณที่มีลักษระที่เป็นขนาดใหญ่

ปราสาทหินพิมาย  จ.นครราชสีมา

เนื่องจากปราสาทหินพิมายหรือที่เรานั้นเรียกอีกอย่างว่าอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมาย จะเห็นได้ว่าเป็นปราสาทขอมที่มีขนาดบริเวณที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยของเราเลยก็ว่าได้นะ ซึ่งมีการสันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ในยุคสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 สำหรับตัวของปราสาทนั้นได้หันหน้าไปทางทิศใต้ โดยต่างจากปราสาทอื่นๆ ที่มักจะหันไปทางทิศตะวันออก มีลักษณะแบบแปลนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า บริเวณนั้นจะล้อมรอบด้วยคูน้ำ และยังมีประตูเมืองทั้ง 4 ทิศ ที่ตั้งอยู่ภายในของอุทยานอีกด้วยโดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ด้วยกันนั้นก็คือส่วนของโบราณสถาน และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

– พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง ของวัฒนธรรมอีสานในอดีต และโบราณวัตถุศิลปะวัตถุที่ขุดค้นพบ

– โบราณสถานที่น่าสนใจ เช่น สะพานนาคราช ประติมากรรมรูปสิงห์ ระเบียงคด ปรางค์ประธาน ปรางค์พรหมทัต ปรางค์หินแดง ฯลฯ