ศิลปะที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

ศิลปะที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

ศิลปะเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราในทุกๆวัน บางครั้งเป็นสิ่งที่รับรู้ได้จับต้องได้และบางครั้งก็เป็นสิ่งที่รับรู้ไม่ได้และจีบต้องไม่ได้ เพราะศิลปะเป็นสิ่งที่มีอยู่มากมายรอบตัวเรา จนบางครั้งเราก็ไม่สามารถแยกออกได้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นศิลปะหรือเปล่านั่นเองทำให้เรานั้นไม่สามารถหยิบศิลปะเพื่อมาใช้ผสมผสานกับการใช้ชีวิตประจำวันได้นั่นเอง

ศิลปะโดยส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความรู้สึก ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ มากว่าเหตุผลและตรรกะนั่นเอง ทำให้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานั้นควรมีการหยิบนำสิ่งที่เป็นศิลปะที่เราสามารถรับรู้ได้มาใช้ผสมผสานให้เกิดสิ่งที่แปลกหรือแตกต่างไปจากเดิมในชีวิตนั่นเอง

การที่เราจะสามารถนำศิลปะมาใช้ผสมผสานร่วมกับีชวิตประจำวันได้นั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือการรู้จักและเข้าใจในศิลปะนั้นเสียก่อน ศิลปะมีหลากหลายประเภทแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันไปเมื่อเราเรียนรู้แล้วจนเข้าใจว่าศิลปะนั้นคืออะไรหน้าตาเป็นแบบไหน เราทำอย่างนี้เรียกศิลปะหรือไม่หรือเราทำแบบนี้มันใช่ศิลปะนะเป็นต้น เราจะสามารถรู้และจับทางได้โดยอัตโนมัติเลยว่า เมื่อเราทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันนั้นเราสามารถจะนำศิลปะประเภทนี้มาใช้ผสมผสานกับสิ่งที่เรานั้นกำลังทำอยู่

หรือเรานั้นกำลังเผชิญอยู่นั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น เราได้เป็นตัวแทนในการนำเสนองานสักชิ้นหนึ่งแน่นอนว่าก่อนที่เราจะมีการมาเสนอนั้นเราจะต้องมีการฝึกซ้อมในการนำเสนอสิ่งที่เป็นศิลปะและสามารถนำมาใช้ร่วมผสมผสานกับการนำเสนองานได้นั้นก็คือศิลปะในการพูเพราะการนำเสนองานจะต้องพูดถึงสิ่งต่างๆที่เรากำลังนำเสนิ

การนำศิลปะในการพูดเข้ามาร่วมด้วยนั้นจะสามารถช่วยให้ผู้ฟังมีความสนใจและเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่ด้วยนั่นเอง นอกจากศิลปะการพูดแล้วการนำเสนองานต่างๆก็มารถที่จะหยิบศิลปะการสร้างสรรค์โดยรูปภาพรูปวาดเพราะรูปภาพรูปวาดนั้นเป็นสิ่งที่สามารถอธิบายได้ดีและเข้าใจที่สุดนั่นเอง

นอกจากนี้แล้วศิลปะสามารถนำมาผสมผสานในชีวิตประจำวันให้เกิดความสุขได้อีด้วย ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลง เล่นดนตี วาดรูป สิ่งเหล่านี้นั้นล้วนเป็นศิลปะทั้งสิ้น ซึ่งการฟังเพลงเป็นศิลปะที่รับรู้ได้อย่างชัดเจนผ่านความรู้สึกเมื่อเราฟังเพลงแล้วเรารู้สึกตามเพลงนั่นแหละหมาความ่าสมองเรานั้นมีกระบวนการคิและวิเคราะห์ถึงศิลปะแล้วนั่นเอง

การเล่นดนตรก็เช่นกัน เป็นสิ่งที่ช่วยผ่อนตลายอารมณ์และเป็นศิลปะที่สามารถช่วยเยียวยาความรู้สึกต่างๆได้เช่นกันและทำให้เรานั้นรู้จักตัวเองมากขึ้นด้วย การวาดรูปเป็นศิลปะที่เรานำมาใช้ เรียกว่าศิลปะในศิลปะ เพราะการวาดรูปเป็นเหมือนการระบายอารมณ์ออกทางการวาดรูปนั่นเองเรารับรู้จากความรู้สึกและการมองเห็นและการวาดรูปยังเป็นศิลปะที่สร้างสรรค์อีกด้วย

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนัน