ศิลปะกับงานฝีมือเป็นสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ศิลปะกับงานฝีมือเป็นสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ศิลปะกับงานฝีมือนั้นบางครั้งก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกได้ว่า เราก็มักจะเหมารวมว่ามันคืองานศิลปะทั้งสิ้น ซึ่งจริงๆแล้วนั้นงานศิลปะกับงานฝีมือมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยศิลปะนั้นจะเน้นการใช้อารมณ์ในการสื่อสารออกมาไม่ว่าจะเป็นรูปภาพผ่านภาพวาด การถ่ายภาพเป็นต้น ส่วนงานฝีมือนั้นถึงแม้จะค่อนข้างมีความเกี่ยวข้องกับศิลปะโดยตรงแต่งานฝีมือนั้นไม่ได้ใช้อารมณ์ในการสื่อสารออกมานั่นเอง ดังนั้นแล้วความแตกต่างของทั้งสองสิ่งสามารถเห็นได้ชัดจากการสังเกตดังนี้

โดยศิลปะนั้นเป็นการแสดงออกจากอารมณ์โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มีการสร้างสรรค์งานศิลปะนั้นมักจะไม่มีอารมณ์ที่คงที่เพราะผลงานที่ถูกถ่ายทอดออกมานั้นมักจะเกิดจากความอ่อนไหวทางด้านอารมณ์ของศิลปินคนนั้นนั่นเอง โดยสิ่งที่สามารถสื่อสารออกมาทางศิลปะได้นั้นไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปผ่านกระดาษาด้วยดินสอหรือสี และบนภาพวาดส่วนใหญ่นั้นจะเป็นสิ่งที่ผู้วาดได้นึกคิดและเกิดจากอารมณ์ส่วนลึกของผู้ที่สร้างสรรค์ออกมา ซึ่งจะแตกต่างจากงานฝีมือถึงแม้งานฝีมือจะมีการใช้ศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้อง

แต่งานฝีมือนั้นเน้นการใช้ความนิ่งและความชำนาญโดยส่วนใหญ่และไม่มีการต้องใช้อารมณ์หรือความอ่อนไหวทางด้านจิตใจในการสร้างสรรค์หรือผลิตชิ้นงานที่เป็นงานฝีมือขึ้นมานั่นเอง ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่างานศิลปะกับงานฝีมือนั้นมีความแตกต่างกันย่างเห็นได้ชัดเจน

ศิลปะเป็นสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์นั้นสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ซึ่งเกิดจากพรสวรรค์และมีพรแสวงในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมานั่นเอง แต่งานฝีมือเกิดจากการอดทนและหมั่นเพียรพยายามในการสร้างสรรค์ ถึงแม้ทั้งงานศอิลปะและงานฝีมือนั้นจะต้องใช้ความอดทนในการฝึกฝนทั้งคู่แต่ศิลปะเป็นสิ่งที่ผู้อื่นไม่สามารถเลียนแบบได้อย่างงานฝีมือนั่นเอง

ศิลปะจะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อผู้ชมหรือผู้ใช้ศิลปะนั้นจะต้องมีอารมณืหรือเจตนารมณ์ในการเสพศิลปะจริงๆจึงจะสามารถใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการผ่อนคลาย ส่วนงานฝีมือนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ต้องใช้อารมณ์และความรู้สึกมากนักโดยส่วนใหญ่จะเน้นใช้งานมากกว่าการใช้สร้างความรู้สึกต่อผู้ใช้ ดังนั้นแล้วนี่ก็เป็นอีกสิ่งที่สามารถแยกระหว่างงานศิลปะกับงานฝีมืออกจากกันอย่างเห็นได้ชัดเช่นกัน

ศิลปะไม่สามารถสร้างได้ในจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ถ้าหากเป็นสิลปะที่มีการถ่ายทอดมาจากอารมณ์ที่แท้จริงนั้นจะไม่สามารถสร้างจำวนได้ซึ่งก็อาจจะเป็นศิลปะชิ้นเดียวบนโลกนั่นเองและงานฝีมือนั้นสามารถสร้างจำนวนได้มากมาย เพราะเป็นการใช้ฝีมือมากกว่าความคิดสร้างสรรค์ สรุปได้ก็คือทั้งสองมีความแตกต่างกันโดยศิลปะเป็นสิ่งที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกในการใช้งานและการสร้างสรรค์ส่วนงานฝีมือนั้นเน้นการใช้งานจากความต้องการเป็นต้น

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  bk8