ประเพณีวันลอยกระทง Social เชิญชวนงดลอยกระทงในปี 63 นี้้

ประเพณีวันลอยกระทง Social เชิญชวนงดลอยกระทงในปี 63 นี้้

        สำหรับประเพณีวันลอยกระทงนั้นเป็นประเพณีของไทยที่มีการดำเนินงานกันมาตั้งแต่ในสมัยโบราณอาจกล่าวได้ว่ามีอายุของประเพณีนี้มาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีเลยก็ว่าได้ในประเทศไทยนั้นแต่ละจังหวัดก็จะมีการจัดประเพณีการจัดงานต่างๆนิทรรศการต่างๆเพื่อให้คนในชุมชนและในจังหวัดได้มาร่วมสนุกสนานกันในช่วงประเพณีวันลอยกระทง

       โดยปกติแล้วประเพณีวันลอยกระทงนั้นจะมีการจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ซึ่งในแต่ละปีจะมีการจัดไม่ตรงกันแต่ให้ยึดว่าหากเป็นช่วงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เมื่อไหร่วันนั้นก็คือวันที่จะมีการจัดงานวันลอยกระทงนั่นเองซึ่งจะมีการทำอย่างนี้เป็นประจำทุกปีอยู่แล้วโดยในปีพศ2563 นี้วันลอยกระทงนั้นตรงกับวันที่ 31 เดือนตุลาคมปีพ. ศ. 2563  

         อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วเมื่อมีการลอยกระทงผู้คนจะออกมาร่วมกันลอยกระทงเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาอีกทั้งยังเป็นการสะเดาะเคราะห์และเมื่อสิ้นสุดการลอยกระทงรุ่งเช้ามาก็จะเห็นว่าแม่น้ำแต่ละสายนั้นจะมีขยะมากมายเต็มไปหมดซึ่งขยะเหล่านั้นก็คือกระทงที่ผู้คนพากันมาลอยนั่นเอง

           สำหรับในปีนี้นั้นผู้คนส่วนใหญ่ในโลกออนไลน์ต่างก็ออกมาเชิญชวนให้คนนั้นสืบสานประเพณีของไทยการลอยกระทงผ่านทางระบบออนไลน์แทนโดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ Notebook หรือแม้แต่ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแทนที่จะนำกระทงจริงๆไปลอยในแม่น้ำเพราะหลายคนมองว่าการนำกระทงไปลอยในแม่น้ำนั้นก่อให้เกิดภาวะมลพิษทางน้ำมีขยะลอยเต็มไปหมดและผลที่ตามมามีแต่ผลเสียไม่ได้เกิดผลดี

            สำหรับคนในโลกออนไลน์มองว่างานลอยกระทงสามารถลอยกระทงผ่านทางระบบออนไลน์ก็ได้ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลเสียทางมลพิษและก็สามารถสืบสานประเพณีได้เช่นเดียวกันแต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มองว่าการลอยกระทงผ่านออนไลน์นั้นไม่ได้เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยแต่อย่างใดและยิ่งทำอย่างนี้ต่อไปในอนาคตผู้คนก็จะเริ่มลอยกระทงกันน้อยลงและจะส่งผลให้ประเพณีวันลอยกระทงนั้นอาจจะสูญหายไปในอนาคตก็เป็นไปได้

        ดังนั้นทางที่ดีที่สุดหากต้องการลอยกระทงและลดมลพิษทางน้ำก็ใช้เป็นวิธีการครอบครัวเดียวกันรอยด้วยกันโดยใช้กระทงเพียงแค่กระทงเดียวเท่านั้นก็จะลดจำนวนขยะลงได้และเมื่อไหร่เสร็จก็สามารถที่จะช่วยกันเก็บกวาดขยะขึ้นจากแม่น้ำก็จะไม่ทำให้เกิดปัญหามลพิษได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้กระทงไม่ว่าจะใช้แบบไหน แบบใบตอง หรือแบบขนมปัง ก็ทำให้น้ำเน่าเสียได้เหมือนกัน

 

สนับสนุนโดย  แทงหวยออนไลน์