ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับปราสาทโบราณ

ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับปราสาทโบราณ

ประวัติศาสตร์ปราสาทโดนตวลและผามออีแดง

บริเวณเทือกเขาพนมดงรักทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านภูสรอน ตําบลเสาธงชัย อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีปราสาทขอมหลังเล็กๆหลังหนึ่งได้ตั้งอยู่ยืนยงมานานแล้วนับพันปี  โดนตวล คือ ชื่อของปราสาทหลังนี้ปราสาทโดนตวลได้เป็นปรางค์เดียวแผงเป็นรูปสี่เลี่ยมจัตุรัสการก่อเรือนทาสได้ใช้อฐิผสมกับศิลา

โดยเริ่มก่อศิลาแลงจากฐานถึงครึ่งผนังเรือนธาตุจากนั้นจึงได้ใช้อฐินั้นก่อขึ้นไปจนถงยอดปรางค์สำหรับทางเข้านั้นเป็นมุกก่ออฐิได้มีหลังคาเป็นเค่องไม้มุงกระเบี้ยงเชื่อมต่อไปยังมนดกซึ่งเหลือให้เห็นแต่เพียงเสาหินทรายถัดออกไปข้างด้านหน้ามีเสาหินทรายอีกประมาณสี่ต้นสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นซุ้มประตูทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของปรางค์ได้มีหินทรายเรียงต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าคาดว่ามันหน้าจะเป็นบันนาไรส่วนทางด้านทิศตะวันตกได้มีฐานศิลาแลง  ซึ่งเป็นศาสตร์สถานอัฐโลกบาลหรือเทพผู้ที่รักษาทิศทั้ง8และห่างออกไปอีกประมาณ100เมตรได้มีสระน้ำขนาดใหญ่กว้างยาวด้านละ80เมตร

โดยพบร่องระบายน้ำจากยอดเขาลงมาสู่สระด้วย แม้ผังปราสาทโดนตวลจะมีหลายแง่มุมที่หน้าศึกษาแต่ความยิ่งใหญ่ของปราสาทแห่งนี้ก็คงจะเทียบไม่ได้เลยหากใครที่จะนำไปเทียบกับปราสาทพระวิหาร ซึ่งมันก็อยู่ไม่ห่างออกไปแต่อย่างไรก็ตามทุกวันนี้ปราสาทโดนตวลก็ได้ถูกแนะนำเอาในแผนที่ท่องเที่ยวเกือบจะทุกฉบบสำหรับการมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารโดยเฉพาะคนที่ขึ้นมาบนผามออีแดง ซึ่งมันเป็นจุดทิวทัศน์ของธรรมชาติงดงามและยังสามารถมองเห็นปราสาทเขาพระวิหารที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันได้อีกด้วย

จากนี้เราจะผาขึ้นไปบนผามออีแดงเพื่อไปรําลึกถึงคืนวันเก่าๆของปราสาทเขาพระวิหารที่ทีมงานของเราได้เคยไปถ่ายทำบันทึกภาพเอาไว้เมื่อ2ศตวรรษก่อนกระแสลมแรงจนกระพือพัดจนสายลมหมอกปริวคล้ายกับเกียวคลื่นสาดเข้าแนวเทือกเขาที่สูงชันเรื่องที่เราจะเล่าช่วงนี้ได้เล่ามาจากผามออีแดงหน้าผาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปลานกลาง550เมตร

ซึ่งมันเป็นจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนานนับชั่วโมงที่แล้วที่ผู้คนนับร้อยชีวิตได้ขึ้นมาจับจองหาที่นั่งที่ยืนเพื่อรอชมวินาทีที่แสงแรกของวันขึ้นมาจากแนวเขาที่มาพร้อมกับความหวังที่จะได้ชมโฉมหมอกทะเลยามเช้าที่มักจะเกิดขึ้นคาบเกี่ยวในช่วงของเวลาเดียวกันถึงแม้ว่าทุกคนนั้นจะรู้ดีว่าภาพความงามของธรรมชาติยิ่งใหญ่ไม่มีใครสามารถบังคับให้เกิดขึ้นได้ดั่งใจ