ตำนานการทำงานการเมืองที่สุจริตของนายป๋วย

ตำนานการทำงานการเมืองที่สุจริตของนายป๋วย

นอกจากนี้ในปี พุทธศักราช2492 นายป๋วยก็ได้เข้ารับราชการแห่งหนึ่งและเข้ารับราชการไทยอีกด้วยจากนั้นการทำงานของนายป๋วยก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังด้วยพลังความรู้และพลังที่ตั้งใจแน่วแน่ ดร.ป๋วย จึงได้เป็นกำลังที่สำคัญได้การจัดหาเงินต่างประเทศมาใช้กับโครงการหลักๆมากมายอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยและมีบทบาที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการเงินและการคลังฟื้นฟูภัยเศรษฐกิจไทยและหลังสงครามในฐานะกรมการบริหารสภาเศรษฐกิจแห่งชาติจากนั้น ดร.ป๋วย ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในปีพุทธศักราช2496แม้ว่าจะได้ดำรงตำแหน่งในช่วงเวลาสั้นๆ

ซึ่ง ดร.ป๋วย ก็ได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นข้าราชการที่ดีกล้าแสดงความเห็นและยืนยันความถูกต้องโดยไม่ยอมให้มีการฝ่าฝืนระเบียบราชการใดๆตามคำขอของผู้มีอำนาจจึงได้เป็นเหตุทำให้คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้  ดร.ป๋วย ให้พ้นจากตำแหน่งรองผู้ว่าการและดำรงตำแหน่งได้เพียง7เดือน

นอกจากนี้ด้วยความรู้และความสามารถที่ประจักษ์แจ้ง  ดร.ป๋วย เพียงแค่ครึ่งเดือนหลังจากผู้ปลดออกจากตำแหน่งรองผู้ว่าการนายเสริม วินิจฉัยกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในขณะนั้นก็ได้ขอให้  ดร.ป๋วย ให้เข้ามาช่วยด้านงานวิชาการในตำแหน่งผู้เชียวชาญประจำธนาคารถึงแม้ว่าตำแหน่งจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ประณิธานของ  ดร.ป๋วย ในการยืนยันเพื่อความถูกต้องก็ไม่เคยแปรเปลี่ยน

ผู้มีอำนาจในขณะนั้นต้องการที่จะเปลี่ยนไปใช้บริษัทพิมพ์ธนบัตรของอเมิรกาแห่งหนึ่งหลังจากที่  ดร.ป๋วย ได้รับมอบหมายให้ไปตรวจสอบดูแล้วเห็นว่ามันไม่เหมาะสมท่านจึงยื่นกลางที่จะใช้บริษัทเดิมใช้พิทพ์ธนบัตรต่อไปการตัดสินใจทุกครั้งท่านได้ยึดถือว่า “ในขณะที่ทำงานถ้าไม่พะวงรักษาเก้าอี้มักจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง”

ซึ่งจากการขัดผมประโยชน์ในครั้งนั้น ดร.ป๋วย ต้องหลบมรสุมทางการเมืองไปทำงานววิจัยที่Chatham House Londonพร้อมกับรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลังประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยจนเมื่อได้เข้าปีพุทธศักราช2501  ดร.ป๋วย ท่านก็ได้กลับมารับใช้แผ่นดินอีกครั้งหนึ่งเป็นการกลับมาในฐานะผู้วางรากฐานให้หน่วยงานเศรษฐกิจของประเทศ

ดร.ป๋วย ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญทางด้านเศรษฐกิจพร้อมกับถึงง3ตำแหน่งได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณคนแรก ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคนแรกเมล็ดพันธุ์เม็ดแรก ที่ ดร.ป๋วย ได้โบมเพาะเอาไว้ให้เหล่าเศรษฐกิจของประเทศไทยได้แก่ การออกพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ปีพุทธศักราช2505และนำเทคนิคการนำนโยบายการเงินสำคัญๆเอามาใช้ในธนาคารไม่ว่าจะเป็นอัตราสำรองเงินสดและอัตราส่วนลด

สิ่งสำคัญที่เป็นส่วนช่วยเสริมสร้างความมั่นคงแก่ระบบธนาคารพาณิชย์ซึ่งเทียบเสมือนน้ำและปุ๋ยในการช่วยบำรุงเมล็ดพันธุ์เศรษฐกิจก็คือการวางตัวและจริยธรรมในการทำงานของดร.ป๋วยท่านกล้าที่จะยืนยันกับอิทธิพลทางการเมือง