ชนเผ่าที่ปฏิเสธจากโลกภายนอก

ชนเผ่าที่ปฏิเสธจากโลกภายนอก

เมื่อว่าโลกของเราทุกวันนี้จะก้าวหน้าและได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วแต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ายังคงมีชนเผ่าที่ยังใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลและได้ดำเนิดชีวิตอยู่อย่างลำพังตัดขาดจากความเจริญภายนอกอยู่อีกเป็นจำนวนไม่น้อยหลายครั้งที่นักสำรวจได้พบเจอก็จะมีการต้อนรับและเปลี่ยนสิ่งของเครื่องใช้บ้าง

แต่ก็จะไม่ใช่ในทุกเผ่าที่จะต้อนรับการมาเยือนจากบุคคลภายนอกทุกคนและยังคงจะมีบางเผ่าที่จะต้องการอยู่อาศัยโดยที่ไม่ต้องการการรบกวนจากคนภายนอกอยู่มีการขับไล่พเอให้ออกจากพื้นที่ของตนเองและได้รุนแรงถึงขั้นที่เสียชีวิตก็มีเรามาดูกันว่าจะมีชนเผ่าอะไรกันบ้าง

ชนเผ่าMentawai Tribe 

เป็นชนเผ่าโบราณผู้ที่อาศัยอยู่ในที่พื้นป่าฝนที่ตั้งอยู่ในประเทศอินเดียมาหลายพันปีโดยที่ไม่ถูกการรบกวนจากเวลาไม่มีไฟฟ้าชีวิตล่วนอยู่กับธรรมชาติและได้มีการดำรงด์ชีวิตในความเป็นอยู่กันอย่างเรียบง่ายสร้างบ้านและทำของใช้จากไม้ไผ่และใบหญ้าส่วนผู้ชายนั้นก็จะมีหน้าที่ที่ต้องไปล่าสัตว์นอกจากนั้นภายในหมู่บ้านเองนั้นก็ยังมีหมอผีประจำเผ่าคอยเป็นคนทำหน้าที่รักษาคนภายในหมู่บ้านและเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ 

ชนเผ่าเมนตาไว คือการเหลาฟันให้แหลมคมเหมือนกับฟันจระเข้และสักตามลำตัวด้วยยางไม้ในการที่จะได้มาซึ่งรอยสักนั้นในสมัยเมื่อ30ถึง40ปีก่อนก็จะต้องสังหารศัตรูในการรบระหว่างเผ่าหากยิ่งฆ่าได้มากในจำนวนแทบของต้นแขนนั้นก็จะยิ่งเพิ่มได้มากขึ้นอีกทั้งยังได้รับความนับถือจากคนในเผ่ามากขึ้นอีกด้วยและสำหรับอาวุธที่เป็นชั้นยออดของชาวชนเผ่ามนุษย์เมนตาไวนี้คือหอกและธนูที่อาบไปด้วยยาพิษ

ซึ่งมันจะสามารถที่จะล้มหมู่ป่าตัวขนาดใหญ่ได้แค่เพียงในไม่กี่อึดใจแต่สำหรับในปัจจุบันนั้นในความที่มีความเจริญของโลกภายนอกก็ได้แผ่เข้าไปและก็ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตแบบดั่งเดิมและจำนวนของชาวเมนตาไวที่ยังคงได้อาศัยกันอยู่ในป่าจึงได้มีการที่ลดจำนวนลงกันอย่างต่อเนื่องและสำหรับลูกหลานรุ่นใหม่หันหน้าเข้าสู่เมือง

และมีน้อยคนที่จะรับในช่วงต่อจากบรรพบุรุษและโชคยังดีที่ได้มีคนรุ่นใหม่ต่างก็ได้ตั้งปณิธานสือทอดในความหวังและในความเป็นประเพณีของชนเผ่าในคำของบอกเล่าและในพิธีกรรมของผู้เฒ่ามันจึงได้ถ่ายทอดไปยังเมนตาไวเลือดใหม่เหล่านี้เพื่อให้ได้เติบโตและเดินตามรอยเท้าของบรรพบุรุษในพื้นที่ป่าแห่งนี้ต่อไป