ความลับในภาพ เมนูอาหารใน The last  supper 

ความลับในภาพ เมนูอาหารใน The last  supper 

     เมนูอาหารใน The last  supper อีกหนึ่งผลงานที่เป็นที่จดจำของลีโอนาร์โดดาวินชีคือภาพ the last supper ซึ่งเป็นภาพพระเยซูกำลังบอกเรื่องของคนทรยศในเหล่าสาวกทั้ง 12 องค์ขณะรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะถูกนำไปตรึงกางเขนมีผู้เชี่ยวชาญมากมายเชื่อว่าดาวินชี่ได้ซ่อนรหัสลับบางอย่างในภาพ

      เช่นการซ่อนความหมายไว้ในเมนูอาหารอย่างขนมปังกับไวน์ที่ในปฐพีเราว่าพระเยซูได้แบ่งขนมปังและไวน์ให้แก่สาวกเพื่อเปรียบว่าขนมปังเป็นอย่างร่างกายส่วนการดื่มไวน์ก็ประโยชน์การดื่มเลือดของพระองค์   นอกจากนี้ยังมีปลาซึ่งในภาษากรีกคือคำว่า อิสทรัส และเป็นคำแรกในประโยคพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอด

      ผลไม้ท้องถิ่นเช่นองุ่นมะเดื่อทับทิมตากแห้งก็อยู่ในภาพด้วยเช่นกันเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในฤดูใบไม้ผลิเป็นเนื้อแกะซึ่งชาวยิวใช้ในการบูชายัญเป็นลูกแกะเปรียบได้กับการเสียสละของพระคริสต์ในเหตุการณ์ที่พระเจ้าปลดปล่อยชาวยิวจากการเป็นทาสในอียิปต์

       นอกจากนี้ดาวินชี่ได้ถ่ายทอดเหตุการณ์พระกระยาหารมื้อสุดท้ายในแบบของเขา  อย่างการวาดปลาไหลในภาพซึ่งไม่ใช่อาหารที่พบเห็นได้ในกรุงเยรูซาเล็มตามพระคัมภีร์แต่เป็นเมนูที่ได้รับความนิยมในอิตาลีช่วงศตวรรษที่ 15 จึงสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นเมนูที่ดาวินชี่แอบเอามาใส่ไว้ในภาพนี้ก็เป็นได้

        โดยปลาไหลก็อาจจะมีความหมายซ่อนอยู่เช่นกันคำว่าปลาไหลในภาษาอิตาลีออกเสียงคล้ายกับคำว่าอาริกาแปลว่าการปลูกฝังความเชื่อและก็มีข้อโต้แย้งที่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปลาไหลแต่เป็นปลาแฮริ่งที่สื่อความหมายถึงคนที่ละทิ้งศาสนาซึ่งตรงกับเหตุการณ์ในไบเบิ้ลที่ 1 ที่สาวกจะปฏิเสธตัวตนของพระเยซู

    ว่ากันว่าในสมัยที่เลโอนาร์โด้ยังมีมีชีวิตอยู่เขาเป็นนักวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยภาพดังกล่าวนั้นจะใช้เป็นตัวแทนของศาสดาลักษณ์ดังนั้นจะเห็นได้ว่าภาพของลีโอนาโดนั้นมักจะมีสัญลักษณ์ต่างๆให้คนตีความมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของนิสัยการกินและเรื่องของอาหารซึ่งเป็นยุคประมาณเมื่อ 2000 ปีที่แล้วเป็นอาหารของชาวปาเลสไตน์  

      แน่นอนว่าภาพวาดที่กำลังมีการถกเถียงกันอยู่นั้นเป็นภาพวาดของอาหารมื้อสุดท้ายที่มีความเกี่ยวพันกับพระเยซูของศาสนาคริสต์   เป็นการพูดถึงอาหารมือสุดท้ายของพระเยซู ทำให้ภาพดังกล่าวนั้นมีอิทธิพลทางในศาสนาคริสต์และคนที่ชื่นชอบผลงานศิลปะ  อย่างไรก็ตามภาพความลับในภาพยังคงเป็นปริศนาที่ใครก็ยังหาคำตอบไม่ได้จนถึงทุกวันนี้

 

สนับสนุนโดย.  แทงหวยจับยี่กี

โครงสร้างของการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ 

ในยุคหินเธอเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ศิลปะ มีอายุย้อนกลับไป 30,000 ปีถึงจุดเริ่มต้นของศิลปะในช่วงคริสตศักราช การศึกษาศิลปะในยุคต่างๆเหล่านี้ค่อนข้างแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ร่องรอยชีวิตของผู้คนด้วยปัจจุบันคุณสนใจศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์หรือไม่ ในการตระหนักถึงความคิดเหล่านี้  แต่เราต้องยอมรับว่าแม้แต่โครงสร้างการรับรู้ ขณะนี้คุณสนใจศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์หรือไม่

อุปกรณ์ล่าสัตว์ดินเผา โครงสร้างการทำงานและการวิวัฒนาการอย่างที่รู้กันว่ายุคหินเป็นยุคจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการของงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นการล่าสัตว์ของชนพื้นเมืองการทำงานศิลปะต่างๆและการเปลี่ยนแปลงของผู้คนส่วนใหญ่ยังคงมีการนำเสนอความคิดต่างๆ โครงสร้างในการทำงานและการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมต่างๆเมื่อ 30000 ปี

ที่แล้ว การทำงานและการปรับปรุงของยุคสมัยก็ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักแต่มาจนถึงนายกพยาบาลที่พัฒนาการของโครงสร้างและการทำงานศิลปะต่างๆและเป็นส่วนสะท้อนให้เห็นว่าผู้คนส่วนใหญ่สามารถศึกษาถึงเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุหรือแม้แต่จะเป็นการศึกษาถึงกระบวนการทางความคิดต่างๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านี้เองซึ่งเป็นส่วนช่วยและส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยควบคุมส่วนใหญ่ในปัจจุบันสามารถเรียนรู้และปรับปรุงถึงโครงสร้าง

และวิวัฒนาการที่ดีมากยิ่งขึ้นการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลายุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตของผู้คนในตลาดนี้ ทำให้การพัฒนาทางด้านชีวิตและการทำงานต่างๆมีการนำเสนอและมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาแรงงานปฏิบัติการประกาศประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูป ใหม่ๆจะเพิ่มมากขึ้นการวิวัฒนาการในการทำงานต่างๆช่วยผู้คนสามารถพัฒนาทางด้านความคิดความรู้และเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สะท้อนออกมาเป็นงานศิลปะด้านรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง

ในการทำงานต่างๆซึ่งช่วยผู้คนต่างๆสามารถศึกษาและวิวัฒนาการรูปแบบใหม่ๆ โครงสร้างความรู้และการสร้างสรรค์ผลงานจะไปเดินเที่ยวค่ะมีความสำคัญอย่างยิ่งที่นักเรียนสามารถศึกษาเรื่องราวต่างๆและเปลี่ยนแปลงในส่วนของโครงสร้างของการวิวัฒนาการของสิ่งเหล่านี้ผู้คนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันสามารถศึกษาถึงเรื่องราวและเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดต่างๆ ในส่วนการพัฒนาการปรับปรุงรูปแบบใหม่ๆในส่วนของการเปลี่ยนแปลงและการนำเสนอใหม่ๆหรือแม้แต่จะเป็นทางด้านความคิดของจิตวิญญาณในการทำงาน

ผู้คนส่วนใหญ่ในชุมชนสามารถศึกษาถึงเรื่องราวต่างๆในการนำเสนอความคิดต่างๆก็สามารถพัฒนารูปแบบในการนำเสนอและเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงานใหม่ๆอย่างไรก็ตามในปัจจุบันที่ผู้คนส่วนใหญ่สามารถศึกษาเรื่องราวต่างๆและเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด ได้มีการพัฒนารูปแบบและเปลี่ยนแปลงในส่วนของการทำงานใหม่ๆเพราะมนุษย์ในยุคปัจจุบันสามารถศึกษาถึงเรื่องราวและเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดได้อยู่เสมอในส่วนการพัฒนาการทำงานของผู้คนในยุคสมัยที่แตกต่างกันไปเที่ยวมีการพัฒนาในส่วนที่การทำงานที่แตกต่างเช่นเดียวกัน 

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย    เว็บหวยออนไลน์อันดับ1

สาเหตุที่งานศิลปะมีการเปลี่ยนตามยุคตามสมัย 

อย่างที่รู้กันว่าศิลปะต่างๆมีความลื่นไหลไปในทุกๆทุกสมัย ตั้งแต่มนุษย์กำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ก็มีลักษณะที่สำคัญอย่างยิ่งที่แสดงออกให้เห็นว่าหลักฐานแสดงให้รับรู้ว่ามนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทั้งนั้นความคิดหรือไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลงานต่างๆ ในทุกยุคทุกสมัยอุปกรณ์ต่างๆทางความคิดก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำเสนอหรือชักจูงมนุษย์มาจนถึงในยุคปัจจุบัน อย่างที่รู้กันว่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของศิลปะต่างๆนั้นก็คือความเชื่อในความคิดต่างๆที่ถูกถ่ายทอดออกมาซึ่งศิลปินศิลปินหรือแม้จะเป็นการพบเห็นด้านต่างๆ

ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่แรงบันดาลใจต่างๆเหล่านี้ สามารถพบเห็นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นการไปรับชมงานศิลปะที่สอนศิลปะ รวมไปถึงยังมีสถานที่อื่นอีกมากมายที่ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงงานศิลปะต่างๆได้ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมหรือแนวคิดต่างๆที่ถูกนำเสนอต่างๆเหล่านี้นำไปสู่ซึ่งในอนาคตเราอาจจะสามารถพัฒนาโครงสร้างตามการทำงานหรือว่าจะเป็นการพัฒนารูปแบบได้อยู่เสมอ สาเหตุที่ในยุคปัจจุบันมีพฤติกรรม

หรือแม้แต่จะเป็นแนวคิดต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนี้ทำให้มนุษย์ต่างๆมีการเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์แนวคิดหรือคุณค่าในการทำงานต่างๆซึ่งมาสามารถทำในงานในยุคปัจจุบันได้ การเปลี่ยนแปลงหรือการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแต่คำกล่าวจะเป็นเท่านั้นยังมีลักษณะอื่นๆอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกด้วยตัวอักษรต่างๆที่ถูกผลิตและคิดค้นมาในมนุษย์ในยุคต่างๆ หรือการจารึกลงบนแผ่นดินเหนียวซึ่งมนุษย์ตั้งแต่ยุคหินก็มีลักษณะในการทำแบบนี้มา ซึ่งสามารถทำเป็นศิลปะด้านประติมากรรมนูนต่ำ

และลอยตัวได้ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการทำงานศิลปะต่างๆเหล่านี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่เสมอนำมาสู่ซึ่งส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันเราจึงได้พบเห็นว่ามนุษย์มีลักษณะในการทำงานที่มีการพัฒนาทางด้านอุปกรณ์แนวคิดหรือความชำนาญในการทำงานทางด้านต่างๆ

ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลานี้จึงทำให้งานศิลปะต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน นำมาสู่ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถพบเห็นหน้าเสื้อผ้าต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการเข้าถึงโครงสร้างการทำงานต่างๆของมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัยการศึกษาต่างๆเหล่านี้ในยุคปัจจุบันก็ยังมีการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ใด การเปลี่ยนแปลงทางความรู้หรือความคิดต่างๆเหล่านี้ก็ยังมีการพัฒนาอยู่ตลอด

นำมาสู่ซึ่งในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทำงานดังกล่าวนี้ที่มีการพัฒนาและมีการนำเสนอรูปแบบใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนี้ ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงงานศิลปะรูปแบบใหม่ๆที่ดีมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนี้จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งและเป็นบทบาทที่สำคัญที่ทำให้มนุษย์มีการพัฒนาการทำงาน ให้เหมาะสมกับยุคสมัยต่างๆหรือเรียกได้ว่างานศิลปะร่วมสมัยซึ่งในทุกยุคทุกสมัยก็จะมีศิลปะในยุคสมัยต่างๆเหล่านั้นที่คล้ายคลึงกัน 

 

 

สนับสนุนโดย.    กริลแอร์

ประวัติดอกลิลลี่

        เชื่อว่าคนที่ชอบดอกไม้ต้องรู้จักดอลลี่กันเป็นอย่างดีเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามและเป็นดอกไม้ที่นิยมให้กันโดยเฉพาะคนรักซึ่งปกติแล้วดอกดอลลี่นั้นมักจะอยู่ในภูมิอากาศที่มีอากาศหนาวเย็นลักษณะของดอกดอลลี่นั้นจะเป็นหัวฝังอยู่ใต้ดินหลังจากนั้นก็จะมีตัวต้นโผล่ขึ้นมาจากดินซึ่งไม่ค่อยสูงมากนักและจะมีการออกดอกโดยหนึ่งหัวนั้นจะสามารถออกดอกได้ไม่เกิน 8 ดอกเพียงเท่านั้น

ส่วนอายุของดอกดอลลี่นั้นจะอยู่ได้แค่เพียงประมาณ 1 หรือ 2 อาทิตย์หลังจากนั้นดอกดอลลี่ก็จะแห้งเห*่ยวและโรยราไปแต่หัวของดอกดอลลี่ก็จะยังคงฝังอยู่ในดินซึ่งก็จะสามารถโผล่ขึ้นมาออกดอกใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งดังนั้นการแพร่พันธุ์ของดอกดอลลี่จึงใช้วิธีนำหัวไปปักชำนั่นเองสำหรับดอกดอลลี่นั้นเป็นดอกไม้ที่มีกลีบดอกประมาณ 5 กลีบมีเกสรอยู่ตรงกลางมีหลายสีที่สำคัญมีกลิ่นหอมมากมีความสวยงามทั้งขณะที่เป็น ดอกตูม

และดอกที่เบ่งบานแล้วและที่สำคัญมักจะพบมากในประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีการคิดค้นสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาอย่างไรก็ตามดอกลิลลี่ได้มีประวัติเรื่องเล่ากันว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นดอกไม้ซึ่งเกิดมาจากเทพีเฮร่าโดยเกิดมาจากน้ำนมขององค์เทพีซึ่งถ้าหากใครเคยติดตามเกี่ยวกับประวัติของเทพเจ้ากรีกจะรู้ว่าพระองค์นั้นเป็นเมียของเทพเจ้าซุสซึ่งเมื่อน้ำนมของเทพีเฮร่ากลายมาเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามองค์เทพีวีนัส

ซึ่งเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าพระองค์นั้นเป็นตัวแทนของความสวยงามเกิดความกลัวว่าดอกไม้ดังกล่าวนั้นจะสวยงามเกินหน้าเกินตาตัวเองจนเกินไปองค์เทพีวีนัสจึงได้มีการสาปดอกไม้ดังกล่าวให้ความงามนั้นลดลงด้วยการที่ให้มีเกสรยื่นขึ้นมาจากดอกและยังมีการสาปให้มีจุดขึ้นอยู่ตรงบริเวณกลีบดอก

ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเกสรดอกไม้ของดอกลิลลี่นั้นจะชูช่อขึ้นมาฝนติดดอกอีกครั้งดอกลิลลี่บางสายพันธุ์นั้นก็จะมีจุดเล็กๆกระจัดกระจาย ว่ากันว่าดอกลิลลี่นั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยปี 1580 โดยกล่าวกันว่าเป็นปีตั้งแต่ก่อนคริสตกาล เสียอีก โดยเกิดขึ้นที่ประเทศกรีซซึ่งในตอนนั้นดอกลิลลี่ถูกชาวบ้านเอาไปเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตและการเกิดใหม่หลังจากนั้นเมื่อมีการล่าอาณานิคมขึ้นชาวยุโรปจึงได้รู้จักดอกลิลลี่ซึ่งในสมัยนั้นดอกลิลลี่ถูกนำมาเป็นยารักษาโรคอีกด้วย

หลังจากนั้นก็มีการเพาะพันธุ์ดอกลิลลี่เรื่อยมาและมีการขยายพันธุ์ต่อๆกันมาจนในที่สุดก็มาพบการขยายพันธุ์ดอกลิลลี่สายพันธุ์ใหม่ขึ้นที่ประเทศจีนและยังพบสายพันธุ์ดอกลิลลี่อีกสายพันธุ์หนึ่งที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนับได้ว่าดอกลิลลี่นั้นมีหลายสายพันธุ์ด้วยกันและมีการนำไปปลูกที่ประเทศอื่นๆจนทำให้เผยแพร่ดอกลิลลี่ไปทั่วโลกโ

ดยการแพร่พันธุ์ของดอกลิลลี่นั้นเกิดขึ้นเมื่อทหารชาวอเมริกันได้มีการเอาหัวดอกลิลลี่นั้นแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆทหารด้วยกันเพื่อเอาไปปลูกที่บ้าน และได้ความสวยงามของดอกลิลลี่อีกทั้งยังเป็นดอกไม้ที่ปลูกง่ายทำให้คนนิยมปลูกกันมากและในที่สุดดอกลิลลี่ก็ถูกมาเป็นดอกไม้ที่เอาไว้จัดในงานเลี้ยงหรือเอาไว้ให้กับคนรักนั่นเอง

 

 

สนับสนุนโดย.    bk8

ตำนานความเชื่อเกี่ยวกับ พญาครุฑ

            สำหรับความเชื่อเกี่ยวกับพญาครุฑนั้นคนไทยมีความเชื่อและนับถือกันค่อนข้างมากซึ่งจะเห็นได้ว่าตรงบริเวณเหรียญที่เราใช้ซื้อขายกันในปัจจุบันนี้ด้านหลังของเหรียญในสมัยก่อนนั้นจะเป็นรูปของพญาครุฑในขณะเดียวกันที่ตราประทับต่างๆที่ออกจากราชการแผ่นดินนั้นก็จะมีเป็นตาสัญลักษณ์ที่เป็นรูปพญาครุฑเช่นเดียวกัน  ดังนั้นนับได้ว่า พญาครุฑนั้นมีความสัมพันธ์กับคนไทยมาอย่างช้านานแล้วทีเดียว

         ตาม ตำนานหาพูดถึงพญาครุฑนั้น  ว่ากันว่าพญาครุฑคือเทพที่ศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งโดยมองว่าพญาครุฑนั้นเป็นเทพเดรัจฉาน   และเป็นเทพเอกสารที่มีอิทธิฤทธิ์เก่งกล้าเป็นอย่างมาก

         ซึ่งตามความเชื่อของคนไทยนั้นว่ากันว่าในสมัยอดีตกาลนั้นโลกของเราได้มีป่าที่ชื่อว่าป่าหิมพานต์ซึ่งในป่าหิมพานต์นั้นมักจะมีสัตว์ที่มีอิทธิฤทธิ์และมีความเก่งกล้าสามารถมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือพญาครุฑนั่นเองแน่นอนว่าถ้ามีพญาครุฑก็จะต้องมีคู่ปรับของพญาครุฑนั่นก็คือพญานาค

           ตาม ความเชื่อของคนสมัยโบราณกล่าวเอาไว้ว่าพญาครุฑและพญานาคนั้นอันที่จริงแล้วพวกเขานั้นเป็นพี่น้องกันเพียงแต่เป็นพี่น้องพ่อเดียวกันแต่คนละแม่โดยมีการกล่าวถึงแม่ของพญาครุฑว่าแม่ของพญาครุฑนั้นเป็นเมียหลวงส่วนแม่ของพญานาคนั้นเป็นเมียน้อยซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเมียหลวงและเมียน้อยมาอยู่ร่วมกันย่อมอยู่ร่วมกันไม่ได้

ดังนั้นทั้ง สองจึงมักทะเลาะกันและเรื่องราวการไม่ถูกกันนี้ก็ลามไปถึงลูกของตนเองด้วยดังนั้นทั้งพญาครุฑและพญานาคจึงไม่ถูกกันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

      ตามความเชื่อของคนไทยแล้วมองว่าพญานาคนั้นมีอยู่จริงซึ่งในสมัยนี้ก็ยังคงมีความเชื่อแบบนี้และยังคงมีการนับถือพญานาคดังได้จะเห็นจากว่าตามบริเวณวัดวาอารามต่างๆมักจะมีการปั้นรูปปั้นพญานาคเอาไว้หรือแม้แต่ตอนนี้ชาวบ้านมักจะนิยมไปขอหวยจากพญานาคที่คําชะโนดและในทุกๆปีในช่วงเทศกาลออกพรรษาก็มักจะมีการไปชมบั้งไฟพญานาคที่จังหวัดในเขตของภาคอีสานดังนั้นถ้าหากใครที่มีความเชื่อว่าพญานาคมีอยู่จริงก็สามารถเชื่อได้เช่นเดียวกันว่าพญาครุฑนั้นก็มีอยู่จริงเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าพญาครุฑกับพญานาคนั้นเกิดมาจากพ่อคนเดียวกันนั่นเอง

      ตามความเชื่อของคนในสมัยโบราณนั้นมีการมองว่าพญาครุฑนั้นมีอำนาจมากดังนั้นหากใครมีพญาครุฑไว้ในครอบครองนั่นหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของตนเองอีกครั้งสัญลักษณ์ของพญาครุฑนั้นก็สามารถที่จะป้องกันภัยจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆได้ด้วย  รวมถึงถ้าหากเข้าไปในป่าหากมีการพกพญาครุฑไปด้วยก็จะสามารถแคล้วคลาดปลอดภัยจากสัตว์ร้ายในป่าได้เช่นเดียวกัน

 

สนับสนุนโดย  aecasino

ประเพณีวันลอยกระทง Social เชิญชวนงดลอยกระทงในปี 63 นี้้

        สำหรับประเพณีวันลอยกระทงนั้นเป็นประเพณีของไทยที่มีการดำเนินงานกันมาตั้งแต่ในสมัยโบราณอาจกล่าวได้ว่ามีอายุของประเพณีนี้มาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีเลยก็ว่าได้ในประเทศไทยนั้นแต่ละจังหวัดก็จะมีการจัดประเพณีการจัดงานต่างๆนิทรรศการต่างๆเพื่อให้คนในชุมชนและในจังหวัดได้มาร่วมสนุกสนานกันในช่วงประเพณีวันลอยกระทง

       โดยปกติแล้วประเพณีวันลอยกระทงนั้นจะมีการจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ซึ่งในแต่ละปีจะมีการจัดไม่ตรงกันแต่ให้ยึดว่าหากเป็นช่วงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เมื่อไหร่วันนั้นก็คือวันที่จะมีการจัดงานวันลอยกระทงนั่นเองซึ่งจะมีการทำอย่างนี้เป็นประจำทุกปีอยู่แล้วโดยในปีพศ2563 นี้วันลอยกระทงนั้นตรงกับวันที่ 31 เดือนตุลาคมปีพ. ศ. 2563  

         อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วเมื่อมีการลอยกระทงผู้คนจะออกมาร่วมกันลอยกระทงเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาอีกทั้งยังเป็นการสะเดาะเคราะห์และเมื่อสิ้นสุดการลอยกระทงรุ่งเช้ามาก็จะเห็นว่าแม่น้ำแต่ละสายนั้นจะมีขยะมากมายเต็มไปหมดซึ่งขยะเหล่านั้นก็คือกระทงที่ผู้คนพากันมาลอยนั่นเอง

           สำหรับในปีนี้นั้นผู้คนส่วนใหญ่ในโลกออนไลน์ต่างก็ออกมาเชิญชวนให้คนนั้นสืบสานประเพณีของไทยการลอยกระทงผ่านทางระบบออนไลน์แทนโดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ Notebook หรือแม้แต่ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแทนที่จะนำกระทงจริงๆไปลอยในแม่น้ำเพราะหลายคนมองว่าการนำกระทงไปลอยในแม่น้ำนั้นก่อให้เกิดภาวะมลพิษทางน้ำมีขยะลอยเต็มไปหมดและผลที่ตามมามีแต่ผลเสียไม่ได้เกิดผลดี

            สำหรับคนในโลกออนไลน์มองว่างานลอยกระทงสามารถลอยกระทงผ่านทางระบบออนไลน์ก็ได้ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลเสียทางมลพิษและก็สามารถสืบสานประเพณีได้เช่นเดียวกันแต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มองว่าการลอยกระทงผ่านออนไลน์นั้นไม่ได้เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยแต่อย่างใดและยิ่งทำอย่างนี้ต่อไปในอนาคตผู้คนก็จะเริ่มลอยกระทงกันน้อยลงและจะส่งผลให้ประเพณีวันลอยกระทงนั้นอาจจะสูญหายไปในอนาคตก็เป็นไปได้

        ดังนั้นทางที่ดีที่สุดหากต้องการลอยกระทงและลดมลพิษทางน้ำก็ใช้เป็นวิธีการครอบครัวเดียวกันรอยด้วยกันโดยใช้กระทงเพียงแค่กระทงเดียวเท่านั้นก็จะลดจำนวนขยะลงได้และเมื่อไหร่เสร็จก็สามารถที่จะช่วยกันเก็บกวาดขยะขึ้นจากแม่น้ำก็จะไม่ทำให้เกิดปัญหามลพิษได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้กระทงไม่ว่าจะใช้แบบไหน แบบใบตอง หรือแบบขนมปัง ก็ทำให้น้ำเน่าเสียได้เหมือนกัน

 

สนับสนุนโดย  แทงหวยออนไลน์ 

ลัทธิที่ไม่ยอมรับงานศิลปะต่างๆ 

งานศิลปะต่างๆก็จะมีงานศิลปะร่วมสมัยงานศิลปะหลักและงานศิลปะ รวมถึงงานศิลปะอินดี้รวมถึงมีงานสิบๆมากมายซึ่งในยุคปัจจุบันหน้าต่างวันนี้มีการพัฒนาในการปรับปรุงอยู่เสมอให้มีรูปแบบที่สามารถสอดคล้องกับความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างไรก็ตามนี้จะเป็นส่วนสำคัญยิ่งในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการรับรู้เรื่องราวต่างๆหรือแม้แต่ละชนิดต่างๆมีการพัฒนาตลอดเวลาผู้คนสร้างอนุสรณ์สร้างประติมากรรมต่างๆ

หรือแม้แต่จะมีแนวคิดต่างๆ การปรับปรุงรูปแบบต่างความคิดของผู้คนในยุคสมัยต่างๆเหล่านี้ช่วยให้การพัฒนาการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นโครงสร้างการเรียนรู้ต่างๆมีการพัฒนาตลอดเวลา การปรับปรุงสิ่งต่างๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้คนในยุคสมัย มีการเรียนรู้รูปแบบงาน

หรือแม้แต่จะเป็นการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับเพราะผู้คนให้ความสนใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความรู้เรื่องราวต่างๆแนวคิดหรือ จะเป็นการส่งต่อเรื่องราวต่างๆทำให้เกิดในส่วนของโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมก็มีการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้น 

เพราะงานศิลปะการที่พัฒนาตลอดเวลาและที่ต่างๆมีการยอมรับและไม่ยอมรับของงานศิลปะต่างๆและงานศิลปะต่างๆคือยุคสมัยหนึ่งยุคสมัย ที่ไม่ถูกยอมรับนะก็คือยศสมัยที่มีลัทธิอิมเพรสชั่นนิสม์เพราะว่าศิลปะในงานหลักในช่วงนั้นๆผู้คนมีความต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆจึงทำให้มีการเกิดขึ้นของลัทธิมากมายไม่ว่าจะเป็น ลัทธิอิมเพรสชั่นนิสม์ ลัทธิโพสต์อิมเพรสชั่นนิสต์ ลัทธิโฟวิสต์ ลัทธิเอ็กเพรสชั่นนิส

แล้วยังมีแล้วจริงมากมายที่มีการพัฒนาทางด้านงานศิลปะและไม่ยอมรับงานศิลปะรูปแบบคนอื่นเพราะผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่หรือแม้จะเป็นแนวคิดต่างๆลักษณะของการทำงานต่างๆมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอผู้คนให้ความสนใจในการพัฒนาโครงสร้างความเป็นอยู่ของพนักงานศิลปะหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานต่างๆเหล่านี้ 

ที่ส่งผลให้ในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานต่างๆที่ผู้คนให้ความสนใจในการสร้างสรรค์ เป็นแนวคิดต่างๆที่มีการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันก็มีหน้าที่ในการทำงานศิลปะอีกมากมายซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการส่งต่อเรื่องราวต่างๆประวัติศาสตร์แนวคิดหรือแม้จะเป็นโครงสร้างการทำงานของงานศิลปะคือการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่มีข้อจำกัด

งานศิลปะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆอยู่เสมออย่างไรก็ตามซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่หน้าศิลปะต่างๆที่ถูกพัฒนาและถูกส่งต่อเรื่องราวต่างๆแนวคิดหรือ โครงสร้างการรับรู้เรื่องราวต่างๆที่มีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้เองจะช่วยให้งานศิลปะสามารถส่งเสริมรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้น สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆหรือแม้แต่จะเป็นความเชื่อใหม่ๆที่เกิดขึ้นมากมาย 

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  เว็บพนันบาคาร่า

ประวัติศาสตร์ของสีในงานศิลปะ 

งานศิลปะยุคสมัยหรือแม้แต่จะเป็นสถานที่ต่างๆก็มีลักษณะของงานศึกษาธิการทางไปผู้คนในยุคสมัยก็มีการพัฒนาการทำงานโดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน เข้าถึง ไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์หรือแม้แต่จะเป็นการเข้าถึงรูปแบบในการติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบันในการส่งต่อเรื่องราวต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการอัพโหลดเรื่องราวเกี่ยวกับงานศิลปะต่างๆก็มีความง่ายมากยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงในการทำงานกับหน่วยงานต่างๆเหล่านี้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้การพัฒนาการทำงานในการสร้างรูปแบบทำงานเศรษฐกิจการคลังในตลอดเวลาอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการทำงานหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการติดต่อสื่อสารระหว่างยุคเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่งานศิลปะเป็นส่วนเชื่อมต่อของผู้คนต่างๆ ให้มีการติดต่อสื่อสารกันหรือไม่เช่นการพัฒนางานต่างๆ

เพราะผู้คนในยุคสมัยก็มีการพัฒนาการทำงานที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางความรู้สึกค่อนความคิดเห็นหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาเรื่องราวต่างๆที่มีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตการทำงานหรือแม้แต่ในสังคมต่างๆเช่นการพัฒนาตลอดเวลา มีการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันผู้คนมีความต้องการในการเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับงานศิลปะหรือแม้จะเป็นการใช้งานศิลปะต่างๆในการสื่อสารเรื่องราวต่างๆของผู้คนในยุคอดีต สีต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้แสดงออกถึงอารมณ์หรือว่าจะเป็นสีดำธรรมชาติสีของสิ่งต่างๆที่มนุษย์นำมาทำงานศิลปะก็มีมากมายเพราะว่ามนุษย์เริ่มทำงานตั้งแต่ยุคหินซึ่งเป็นยุคที่เก่าแก่อย่างยิ่งในการทำงานศิลปะอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมแนวคิดต่างๆหรือแม้แต่รูปแบบในการทำงานต่างๆ

ที่มีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้ผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการใช้ชีวิตคือการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ละยุคสมัยมีการพัฒนาการทำงานการปรับปรุงโครงสร้างการติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงอายุปัจจุบันที่ประวัติศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆหรือว่าใช้แนวคิดต่างๆของจิตกร ส่งผลให้ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆถูกจัดทำขึ้นเป็นสถานที่ในการศึกษา

การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจงานศิลปะต่างๆสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆเกี่ยวกับศิลปะที่จัดแสดงงานหรือแม้แต่จะเป็น ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงานอยู่เสมอให้มีประสิทธิภาพในการจัดแสดงงานหรือผู้คนสามารถเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมีสถานที่มากมายโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทำงานต่างๆเกี่ยวกับศิลปะที่เป็นส่วนเยียวยาจิตใจผู้คนกล่อมเกลาจิตใจผู้คนในยุคปัจจุบันที่มีความว้าวุ่นหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลง การแสดงออกทางอารมณ์

 

 

สนับสนุนโดย    เซ็กซี่ บาคาร่า คือ

การเสพงานศิลปะในยุคปัจจุบัน 

ในยุคปัจจุบันมีความต้องการในการพัฒนาหรือแม้แต่การเข้าถึงงานศิลปะที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้คนที่สามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ การค้นหารูปภาพที่จะลงจิตใจหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างสรรค์สุนทรียภาพแห่งการรับรู้เรื่องราวต่างๆความต้องการการเสพงานศิลปะในยุคปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้

ยังมีการพัฒนาหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้คนในยุคสมัยก็มีการพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตที่มีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นข้อจำกัดหรือข้อบังคับต่างๆมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเครื่องไม้เครื่องมือการทำงานต่างๆตลอดจนกระบวนการอยู่อาศัยของผู้คนก็ถูกสะท้อนมาในงานศิลปะ

การทำงานศิลปะการบ่งบอกถึงเรื่องราวต่างๆสุนทรียภาพแห่งยุคสมัยต่างๆอุปกรณ์ในการทำงานที่แตกต่างกันไปย้อนกลับไปในยุคเริ่มต้นยังไม่มีอุปกรณ์ในการทำงานในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็น อุปกรณ์ภาพวาดภาพเขียนพู่กันดังๆในยุคนั้นก็ใช้วัสดุจากธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นเลือกที่มาจากสัตว์

หรือแม้แต่จะเป็นเขาสัตว์ งานสัตว์ สิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกนำมาแกะสลักมากมายรวมทั้งขอนไม้และต้นไม้ต่างๆควรหินต่างๆก็ถูกนำมาแกะสลักเป็นงานศิลปะมากมายอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันผู้คนก็ยังมีการเสพงานศิลปะในยุคก่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ต่างๆเรื่องราวประวัติศาสตร์หรือแม้แต่จะเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่ถูกจดบันทึกในงานศิลปะทั้งสิ้น

เป็นข้อพิสูจน์ว่าในยุคปัจจุบันผู้คนสามารถเข้าถึงงานศิลปะได้ง่ายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานในยุคก่อนนั้นจะเป็นรูปแบบใดก็ตามความเชื่อความคิดเห็น หรือแม้แต่จะเป็นรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคสมัยก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป งานประติมากรรมภาพวาดภาพเขียนการส่งต่อเรื่องราวต่างๆของรูปแบบทำความเชื่อ

ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาพระเจ้าต่างๆถูกนำมาเสนออยู่ตลอดเวลาในยุคปัจจุบันยังมีการพิสูจน์เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ทำความเชื่อของผู้คนไม่ว่าจะเป็นความสวยงามความเชื่อทางศาสนาหรือแม้แต่จะเป็นความคิดของผู้คนในยุคต่างๆเพราะการเสพงานศิลปะต่างๆเหล่านี้เราจำเป็นต้องมีการเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ถ้าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามงานศิลปะต่างๆ

มีคุณค่าของงานศิลปะยิ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามกาลเวลายิ่งเวลาผ่านไปนานงานศิลปะนั้นก็ยิ่งสะท้อนถึงคุณภาพของผู้คนต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นลักษณะความเป็นอยู่ของผู้คนจะเยอะ ทำให้ในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการเสพงานศิลปะมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์หรือแม้แต่จะเป็นการสร้างสถานที่ในการรับรู้เรื่องราวต่างๆในการเข้าถึงงานศิลปะก็มีเป็นจำนวนมากในยุคปัจจุบัน 

 

 

สนับสนุนโดย  วิธีแทงบอลสเต็ป

การก่อสร้างสะพานไทยลาว2

สำหรับเรื่องราวการตายที่จะก่อสร้างสะพานไทยลาวมันได้มีเรื่องราวมากมายเข้าไปอีกเมื่อทางผู้รับเหมาได้เข้ามาสร้างออฟฟิตใหม่เสร็จก็เริ่มทำการก่อสร้างจัดทำอะไรทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์การก่อสร้างมาตั้งและนั่งร้านมันก็จะเป็นโครงเหล็กที่ต่อให้สูงเพื่อที่คนงานจะสามารถขึ้นไปทำงานบนที่สูงได้แต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นโครงเหล็กที่เอาไว้ต่อเพียงชั่วคราวก็ไม่ได้มีความปลอดภัยจากนั้นก็เลยเกิดโศกนาฏกรรม

เมื่อประมาณ5เดือนหลังจากเริ่มการก่อสร้างไปแล้วก็มีพนังงานคนหนึ่งตกลงมาสภาพดูไม่ได้เลยและต่อมาก็มีพนังงานอีกคนเขาทนสภาพอากาศร้อนบ้านเราไม่ไหวและด้วยความร้อนเค้าจึงของล้างหน้าและด้วยความที่ว่าห้องน้ำก็อยู่ไกลเขาเลยไปล้างหน้าตรงที่เขาทำงานอยู่ข้างคลองจากนั้นก็ได้พลาดท่าตกลงไปในคลองหายไปเลยโดยที่ไม่มีศพโผล่ขึ้นมาให้เห็นก็เป็นที่รู้กันดีว่าไม่รอด

ซึ่งมันก็ฟังดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่เรื่องที่พิสดาลเท่าไหร่ถ้าจะบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่ามีใครตั้งใจทำอย่างในกรณีที่มีคนผูกคอตายมันก็ว่าได้หรือจะบอกว่าเขาไม่ระวังตัวเองอย่างเช่นการตกนั่งร้านหรือว่าตกแม่น้ำมันก็ไม่ผิดแต่ความแปลกมันได้มีมากขึ้นๆ

โดยการก่อสร้างได้ดำเนินไปถึงที่ทีมงานกำลังจะเริ่มตอกเสาปูนก็คือตอกเสาปูนเทลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเสาต้นที่11มันเป็นเสาที่อยู่กลางแม่น้ำโขงเลยพอทีมงานจะตอกเสาลงไปตอกยังไงมันก็ไม่ลงก็เลยไปบอกหัวหน้างานที่เป็นญี่ปุ่นทางทีมวิศวะกรก็ดูๆละคิดวิธีขึ้นมาหากมันเจาะไม่ได้ก็ใช้สว่านเจาะนำร่องไปก่อนปรากฏว่าเจาะเท่าไหร่มันก็ไม่เข้าหน้าดินอยู่ดีเจาะไปจนหัวสว่านหักจนทนไม่ไหวเลยไปจ้างนักดำน้ำมาเพื่อจะลงไปสำรวจตรงบริเวณใต้เสาต้นที่11นั้น

นอกจากนี้ได้มีทีมนักดำน้ำมาวิศวะกรก็ได้บอกให้ลงไปกู้สว่านที่มันหักขึ้นมาและให้ดูด้วยว่าใต้น้ำมันมีอะไรทำไมมันเจาะเท่าไหร่มันขึ้นไม่เข้าเสร็จนักดำน้ำก็ลงไปปรากฏว่านักดำน้ำก็ได้โผล่ขึ้นมาเหมือนกับน่าตาไม่เป็นคนยังไม่ทันได้อธิบานอะไรรีบเก็บข้าวของกลับบ้านไปทันทีทำเอาทุกคนงงกันไปทั้งหมด

ดังนั้นในภายหลังพี่นักดำน้ำก็ได้มาเบ่าให้ฟังว่าตอนที่นักดำน้ำได้ลงไปถึงจุดดังกล่าวเขาได้เห็นสีไฟแดงๆแปลกๆเป็นคู่เลยอยู่ใต้น้ำพอดูดีก็เหมือนกับว่ามันเป็นดวงตาของสัตว์อะไรสักอย่างที่ลำตัวมันจะมีแต่เกล็ดสีเขียวๆ

 

สนับสนุนโดย  aesexy